Chào mừng bạn đã đến website của HDParagon

HDS-N9632I-4K/8HD

Embedded 4K NVR

HDS-N9664I-4K/8HD

Embedded 4K NVR

HDS-N9632I-4K/16HD

Embedded 4K NVR

HDS-N9664I-4K/16HD

Embedded 4K NVR

HDS-N97128I-16HD

New Super 4K NVR

HDS-N97256I-16HD

New Super 4K NVR

Đăng ký đại lý, nhấn vào đây

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ