Chào mừng bạn đã đến website của HDParagon

HDS-N7604I-SE

Embedded NVR

HDS-N7604I-POE

Embedded Plug & Play NVR

HDS-N7608I-SP

Embedded NVR

HDS-N7608I-POE

Embedded Plug & Play NVR

HDS-N7608I-SE

Embedded NVR

HDS-N7616I-SE

Embedded NVR

HDS-N7616I-POE

Embedded Plug & Play NVR

HDS-N7604I-4K

Embedded 4K NVR

HDS-N7604I-4K/P

Embedded Plug & Play 4K NVR

HDS-N7608I-4KP

Embedded 4K NVR

HDS-N7608I-4KP/P

Embedded Plug & Play 4K NVR

HDS-N7616I-4KP

Embedded 4K NVR

Đăng ký đại lý, nhấn vào đây

ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ